top of page

Få mer tid över till familj och vänner

Vår satsning på klimatsmart elproducering

Vi arbetar med att minska vår miljöbelastning. Därför kör vi små bilar som drar lite bensin och kör långsammare. Allt för att vara mer klimatsmartare.

Just nu satsar vi på att helt elektrifiera hela vår fordonsflotta både i byggverksamheten och i städverksamheten. Det gör vi genom att installera vindkraftverk och solcellspaneler på företagets adress som skall värma upp personalens bostäder och ladda alla bilar. Vi säljer även tillbaka överskottsel till samhället. Det är kostsamma investeringar men vi tänker långsiktigt och vill bidra med till en bättre värld. 

bottom of page